Skriv dit barn op

Indskrivning til Dagtilbud

Et barn kan skrives på venteliste, når det er født.

Ansøgning om plads i direkte forlængelse af barsels- og fædreorlovsperioden

For forældre, som søger et barn optaget i dagtilbud i direkte forlængelse af barsels- og fædreorlovsperioden er ansøgningsfristen 3 måneder efter fødselsdatoen. Dette er ensbetydende med, at barnet er sikret en plads efter udløbet af barsels- og fædreorlovsperioden - 26 uger efter fødsel. Skrives barnet på venteliste inden 1 måned efter fødsel er opskrivningsdatoen svarende til fødselsdatoen.

Skrives barnets på venteliste senere end 1 måned efter fødsel er ansøgningsdatoen den dag kommunen modtager ansøgningen. 

Ansøgning om plads i andre situationer

I andre situationer, hvor forældrene ikke ønsker en plads i direkte forlængelse af barsels- og fædreorlovsperioden, er barnet sikret en plads senest 3 måneder efter ansøgningstidspunktet.


Find en beskrivelse af alle vores Dagtilbud for børn i alderen 0-3 år eller for børn i alderen 3-6 år.


 

Skoleindskrivning 

Dit barn bliver et skolebarn i 2020, hvis barnet er født i 2014.

Børn, der fylder 6 år i 2020, skal indskrives i 0. klasse med skolestart august 2020.

Børn født i perioden 1. januar til 30. september 2015 kan indskrives i 0. klasse med skolestart august 2020, hvis det vurderes, at barnet er parat til at starte i skole.

Hvordan indskriver du dit barn? 

Indskrivningen foregår elektronisk.

Det betyder, at du som forælder selv skal indskrive dit barn via hjemmesiden www.indskrivning.dk.

Indskrivning er åben frem til 31. oktober 2019.
 

Indskrivningen kan kun gennemføres, hvis du har NemID

Hvis du ikke allerede har NemID, kan du bestille det ved henvendelse til Borgerservice eller på www.NemID.nu
 

Førskole-SFO

Hvis dit barn er indmeldt i en daginstitution, sker overgangen fra daginstitution til Førskole-SFO automatisk pr. 1. april 2020.

Prisen for en plads i Førskole-SFO svarer til en fuldtidsplads i SFO.

Dit barn bliver automatisk overført til en fuldtidsplads i SFO pr. 1. august, hvis du ikke foretager ændringer.
 

Lolland Kommunes folkeskoler

Holeby Landsbyordning, Vestervej 126, 4960 Holeby, tlf. 54 67 63 63.
Rødby Skole, Byskolevej 1, 4970 Rødby, tlf. 54 67 63 63.
Blæsenborgskolen, Blæsenborg Allé 10, 4930 Maribo, tlf. 54 67 70 40.
Østofte Landsbyordning, Østofte Gade 42-46, 4951 Nørreballe, tlf. 54 67 70 80.
Søllested Landsbyordning, Birkevej 1B, 4920 Søllested, tlf. 54 67 66 90.
Horslunde Landsbyordning, Pederstrupvej 22, 4913 Horslunde, tlf. 54 67 70 90.
Byskolen, Nørrevold 13, 4900 Nakskov, tlf. 54 67 66 30.
Stormarkskolen, Fastings Allé 1, 4900 Nakskov, tlf. 54 67 66 70.


Ønske om andet skoledistrikt

Den elektroniske indskrivning giver dig mulighed for at ønske, at dit barn indskrives på en anden skoleafdeling i kommunen end distriktsskolen.
 

Privatskole 

Hvis dit barn er optaget på en privatskole, skal dette oplyses via den elektroniske indskrivning.
 

Udsættelse af skolestart 

Hvis du ønsker dit barn skoleudsat, skal du oplyse dette via den elektroniske indskrivning.

Du skal så inden d. 13. december 2019 indsende en ansøgning sammen med en faglig vurdering fra barnets daginstitution.

Ansøgning sendes til skoleogdagtilbud@lolland.dk eller til Skole og Dagtilbud, Jernbanegade 7, 4930 Maribo. Senest medio januar 2020 får du svar på din ansøgning.
 

Fordeling af børn i klasserne

Der vil blive taget udgangspunkt i kommunale rammer og retningslinjer for klassedannelse, som er godkendt af Børne- og Skoleudvalget, samt i skolebestyrelsernes principper for den enkelte skole.
 

Du vil ultimo januar 2020 modtage besked om, hvilken skole dit barn skal gå på.


Læs om vores Skoletilbud her


 

Indskrivning til SFO (Skolefritidsordningen)

Dit barn bliver automatisk overført til en fuldtidsplads i SFO pr. 1. august, hvis du ikke foretager ændringer. Det betyder, at hvis dit barn går i Førskole-SFO, så fortsætter barnet som indmeldt i SFO før og efter skoletid, når barnet starter i 0. klasse.

Ønsker ikke at benytte den tildelte plads i SFO'en, benyt nedenstående link til fra-/tilmelding.


Læs om vores SFO'er her 


 

Er du tilflytter? Eller skal dit barn skifte skole midt i et skoleår?

Skal dit barn meldes ind i en af vores skoler eller flyttes fra en skole til en anden, skal I kontakte skolesekretæren på den pågældende skole, som vil hjælpe Jer videre herfra. Du finder kontaktinformationerne her eller på siden for Dit barns kommende skoletilbud.


Læs om vores Skoletilbud her


 

 


Skriv dit barn op til

» Dagtilbud
» Skole
» SFO (Skolefritidsordningen)