Rødby Skole

I Rødby tilbydes børn i alderen 0-16 år et sammenhængende tilbud fra dagpleje/vuggestue til børnehave til SFO/skole inden for samme område.  

Rødby Skole rummer 0.-9. klassetrin. Skolens udearealer består af en skøn legeplads med spændende lege- og opholdsmiljøer, som indbyder til leg og bevægelse i såvel frikvarterer som i undervisningen.

Derudover har vi nogle store og lyse klasseværelser med mulighed for at udfolde sig.

Førskole/SFO er etableret på skolen og nyder godt af det tætte samarbejde med Vandloppens børnehave/vuggestue som nærmeste nabo. Derudover er svømmehal, idrætshal, motionscenter, kirke og juniorklub tilgængelig og tæt på skolen.

Billede af børn i 0.0. der laver skolearbejde

En skole vi ikke vil hjem fra…

Her arbejdes i mange forskellige undervisningsmiljøer tilpasset den enkelte elev, klasse, hold og/eller årgang.

Nyetablerede læringsrum med fokus på funktionelle, inspirerende og innovative løsninger understøtter elevernes udbytte af undervisningen. Fra 0. årgang motiveres eleverne til matematik og bevægelse bl.a. ved Fessorløb, hvor eleverne scanner QR-koder med deres iPads og løser opgaver undervejs.

Læringscenteret byder på flere forskellige aktiviteter bl.a. læringsmåtter, Vidensbrønd og muligheden for at fordybe sig og performe.

Design, innovation og entreprenørskab er en vigtig del af undervisningen. Det starter med microbit og robotter i de mindste klasser og udvikler sig til mere teknologiske løsningsforslag, projekter og specialisering i mellemtrin og udskoling. Derudover bliver der tilrettelagt tværfaglige undervisningsforløb, som bl.a. tilgodeser musik, dans og sang.

Den åbne skole

Vi lægger vægt på at skabe gode relationer gennem en aktiv skoledag og i samarbejde med lokale foreninger/aktører og Kulturtjenesten.

Vi har både projekter i klasserne og på tværs af klasser og klassetrin. Et af de større projekter, skolen deltager i, er et samarbejde med bl.a. Business Lolland Falster og RUC (Invio) om projektet ”Det gode værtskab” . Det går ud på at få mere liv i Rødby ved bl.a. at lave et Købstadshotel i gågaden.

Sammenspil i Rødby

Det er vigtig for os at skabe en så forudsigelig hverdag og overgang fra børnehave til SFO/skole som muligt.

Vi prioriterer derfor at have et godt samarbejdet om at skabe fælles oplevelser og arrangementer, så ”vejen til skole” gøres tryg og genkendelig.

Samtidig vægter vi højt at have et godt og konstruktivt forældresamarbejde i dagligdagen, så vi sammen skaber de bedste betingelser for god trivsel og læring.

Billede af matematikundervisning

Kontakt

Rødby skole      
Byskolevej 1, 4970 Rødby      
Tlf.: 54 67 63 53      
Mail: roedbyskole@lolland.dk

 

Kontorets åbningstider  
Mandag til Fredag 08:00 - 12:00