Østofte Skole

Skolen er en del af Østofte Landsbyordning, sammen med bl.a. børnehaven og SFO'en.

Børnehaven og skolen i Østofte Landsbyordning ligger ikke på samme adresse, men ligger med hinanden som nærmeste nabo. Børnehaven ligger på Østoftegade 42, 4951 Nørreballe og skolen ligger på Østoftegade 42B. 

På skolen har vi klasser i indskoling og mellemtrin (0.-6. klasse) til almenundervisning, samt en udskoling på (7.-10. klasse) til specialundervisning.

På skolen er der en stor og hyggelig legeplads, og tæt på skolen ligger der en skov, som flittigt benyttes i undervisningen.

 

Billede af undervisning

En digital hverdag

På skolen har alle elever deres egen computer, som står på skolen, og vi arbejder meget på digitale læringsportaler.

Derudover har vi adskillige iPads på skolen, som også bruges i undervisningen, både indendørs og udendørs.

Legepatrulje

På skolen er vi meget opmærksomme på elevernes trivsel og sociale kompetencer. Vi har derfor prioriteret midler til at sikre opmærksomhed på elevernes adfærd, kontakt og trivsel.

Opmærksomheden har bl.a. resulteret i, at vi har oprettet en legepatrulje, hvor de ældste elever er med til at skabe et godt og trygt miljø for de yngste elever.

Alle skal blive så dygtige, de kan

Samtidig med det store fokus på trivsel, har vi også fokus på at løfte elevernes faglighed, så de får den bedst mulige skolegang, og bliver så dygtige, de kan.

Alle eleverne i 0. - 6. klasse testes to gange årligt i dansk og matematik, ligesom vi også undersøger elevernes trivsel to gange årligt.

Vi deltager i diverse projekter, der har til formål at forske i, hvordan man kan arbejde med børnenes trivsel, således at det kan dokumenteres, at det faglige niveau stiger.

Samarbejde

Vi har et stærkt samarbejde med børnenes forældre, og vi har stor glæde af den nærhed, der er i Østofte, når vi skal have børnene fra børnehaven og videre over til os.

Det giver muligheder for at sikre, at børnene kender omgivelserne fra start og hurtigere falder til.

Red Barnet Ambassadører

Skole ved Østofte Landsbyordning er Red Barnet Ambassadører, og arbejder derfor tæt sammen med Red Barnet.

Vi bruger i hverdagen Red Barnets materialer i vores trivselsarbejde: ”Fri for mobberi” i indskolingen og ”Stærke Sammen” på mellemtrinet. Som en del af vores samarbejde med Red Barnet afholder vi en gang om året et Venskabsløb.

Vi deltager også årligt i Børnekonventionsugen og slutter ugen af med at fejre Børnekonventionen. 

Billede af børn der laver blomsterkranse

Kontakt

Østofte Landsbyordning - skolen      
Østoftegade 42, 4951 Nørreballe      
Tlf.: 54 67 70 80      
Mail: oestoftelandsbyordning@lolland.dk

 

Kontorets åbningstider  
Mandag til fredag 8.00 - 11.30