Stormarkskolen 

I Nakskov by ligger Stormarkskolen i et område med både by- og skovmiljø.

Skolen har særligt fokus på bevægelse. Både i den daglige undervisning og i frikvarterne, hvor eleverne benytter det store, moderne udendørs legeområde.

Skolens udendørs læringsmiljøer er renoveret inden for de senere år med fokus på bevægelse. Skolen ligger nær ved en nyere sportshal og kun 5 minutters gang fra et stort grønt område, som skolen anvender en del.    

Billede af piger der læser Emil fra Lönneberg

Gå fløjtende til og fra skole

Stormarkskolens motto er ”Gå fløjtende til og fra skole”.

Derfor gør skolen en stor indsats for, at elever og personale trives og lærer sammen. For at sikre, at eleverne trives på skolen, er der fagligt personale, som løbende holder elevsamtaler med elever, hvor der er et behov. De afholder derudover sociale arrangementer og gør en indsats, hvis der skulle opstå nogen form for mistrivsel.

Elevinddragelse

Elevinddragelse er vigtigt for en velfungerende skole, og derfor inddrager vi eleverne så meget som muligt. I det daglige sker det i forbindelse med bl.a. legepatrulje, skolepatrulje, elevråd, morgenmadscafé og IT-patrulje.

7. klasseeleverne bliver inddraget i den årlige idrætsdag for indskolings- og mellemtrinselever, hvor de er med til at arrangere og afholde dagen.  

Eleverne er også med til at arrangere den årlige sommerfest for forældre, søskende, bedsteforældre og venner, hvor eleverne på tværs af klasse og årgange står for at arrangere forskellige aktiviteter.

En social skole

På skolen prioriterer vi sociale aktiviteter, som er med til at sikre et højt indlæringsniveau samt en god trivsel.

Vi støtter og er med i det årlige Rynkebyløb, hvor alle skolens elever deltager. Vi spiller fastelavnsfodbold før vinterferien, hvor lærerne bliver udfordret af deres elever. Vi deltager i det årlige skole-OL, som er noget, vi er blevet virkelig gode til, og vi sender ikke kun årligt elever med til det årlige landsfinale i Århus, men har også flere gange vundet finaler på landsplan.

Vi prioriterer lejrskoler, hvor elever i indskolingen kommer på tur med en overnatning, på mellemtrinet får de to overnatninger og elever i 8. klasse kommer på en udenlandstur med 4 overnatninger.

Gode overgange

På Stormarken har vi et tæt samarbejde med vores interessenter: virksomheder, sports- og fritidsforeninger og ikke mindst daginstitutioner og uddannelsesinstitutioner.

Vi ved, at en god overgang er vigtig for børnene, både når børnene kommer fra dagtilbuddene og skal over til os, men også når de skal videre på videregående uddannelser. Derfor er vi meget omhyggelige i samarbejdet i disse trin, men også internt i skiftene fra indskoling til mellemtrin og fra mellemtrin videre til udskolingen.   

Billede af unge der laver gruppearbejde i matematik

Kontakt

Stormarkskolen      
Fastings Allé 1, 4900 Nakskov      
Tlf.: 54 67 66 70      
Mail: stormarkskolen@lolland.dk

 

Kontorets åbningstider  
Mandag til Fredag 06:45 til 14:30