Maribo Skole, Borgerskoleafdelingen

I hjertet af Maribo ligger Borgerskolen, som er en udskoling med elever på klassetrinene 7.-10. klasse.

Skolen ligger centralt og nær ved stationen, Lollandscentret, sportshallen og svømmehallen. Skolen har et hyggeligt teenagemiljø og en billig kantine, hvor eleverne hver morgen kan få gratis morgenmad og frugt i løbet af dagen.

Billede af matematik undervisning

Relationer og fysiske rammer

På Borgerskolen tror vi på, at relationer mellem mennesker har stor betydning.

De gode relationer udvikler elevernes læringslyst, herunder deres motivation og nysgerrighed. De fysiske rammer er afgørende for elevernes trivsel og sundhed, hvilket igen er afgørende for god indlæring. Derfor er skolen indrettet med inspirerende læringsrum, hvor der er plads til fordybelse, kreativitet og gruppearbejde.

I pauserne har eleverne desuden deres eget rum, hvor de på tværs af årgange laver forskellige sociale aktiviteter.

Kultur og dannelse

På Borgerskolen går vi meget op i, at skolen handler om mere end uddannelse.

Vi ønsker, at dannelsen også bliver en del af det, eleverne tager med fra deres skoletid.

En del af dannelsen handler om at opleve og kunne begå sig i mangfoldigheden. Det er vigtigt for os, at eleverne får kulturelle oplevelser, og derfor er der mange aktiviteter og traditioner på Borgerskolen.

Vi tager bl.a. på hyttetur, lejrskoler, studietur, besøger Lübeck og København. Vi gør brug af lokale virksomheder og kulturinstitutioner som Fuglsang Kunstmuseum, Nørregade Teateret, Teatret Masken, REFA’s Skoletjeneste og meget mere. Vi har også cykler, så klasserne kan tage undervisningen ud af huset.

Vores elever er et aktivt deltagende i skolens virke. De bruger deres indflydelse i undervisningen og via elevrådet, ligesom de også er en del af skolens kantine.

GYM10

Borgerskolen deler matrikel med Maribo Gymnasium, som udbyder STX og HF.

For at sikre, at elever, der ønsker at fortsætte på en gymnasial uddannelse efter 10. klasse, kan komme bedst muligt videre, har vi på Borgerskolen et samarbejde med gymnasiet. Det hedder GYM10 og er en 10. klasse, hvor eleverne bliver klædt på til at udføre en gymnasial uddannelse.

Undervisningen foregår i gymnasiets lokaler, og eleverne modtager undervisning fra personale både fra Borgerskolen og fra gymnasiet.

Billede af unge mennesker der holder pause

Kontakt

Maribo Skole, Borgerskoleafdelingen      
Skimminge 19 A, 4930 Maribo      
Tlf.: 54 67 70 60      
Mail: borgerskoleafdelingen@lolland.dk

 

Kontorets åbningstider  
Mandag og tirsdag 07:45 - 14:00
Onsdag Lukket
Torsdag 07:45 - 14:00
Fredag 07:45 - 12:00